Bericht

FC DEBUG_MOBILE: Added JS code to detect and set screen resolution cookie

Geweld tegen vrouwen en kinderen

seksisme

 

Machine vertaling

Seksisme loopt als een rode draad door de geschiedenis en het dagelijkse leven van vrouwen. De bagatelliserende definitie van "vrouwen in het nadeel" is verre van voldoende voor een door mannen gedomineerde cultuur die voortdurend dominantie en geweld tegen vrouwen uitoefent.

Seksisme wordt in stand gehouden en ondersteund door de genderspecifieke taakverdeling tussen mannen en vrouwen: vanwege hun vermogen om kinderen te baren en de bijbehorende zwangerschap, krijgen vrouwen in een patriarchale samenleving het gebied van huishoudelijke taken en opvoeding toegewezen. Ze zijn ook verantwoordelijk voor de recreatie van de man, hij moet herstellen in het gezin om zijn sociaal erkende werkcapaciteit te behouden. Tegelijkertijd wordt er weinig belang gehecht aan het onderwijs en het huishouden van de vrouwen, het wordt onbetaald gedaan. De toewijzing van vrouwen aan de huiselijke sfeer leidt tot verhoogde beschikbaarheid en machteloosheid: vrouwen hebben geen toegang tot de publieke sfeer, tot financiële middelen, tot politieke macht.

 

Sources

 

 • Marielouise Janssen-Jurreit: Sexismus, Fischer-Taschenbuchverlag

Return to contents

Seksueel misbruik

 

Machine vertaling

Ook kan worden uitgegaan van een groot aantal niet-gemelde gevallen van geweld tegen kinderen, die uit angst voor verdere gewelddaden zich doorgaans niet tegen de dader verzetten.

!Eén op de vier meisjes en één op de zeven jongens wordt seksueel misbruikt voordat ze 18 zijn!

Definitie:
Seksueel misbruik is wanneer een persoon zijn machtspositie of andermans onwetendheid, vertrouwen of afhankelijkheid gebruikt om zijn eigen seksuele behoeften te bevredigen.


Dit omvat bijvoorbeeld wanneer een volwassene...

... een kind aanraakt of laat aanraken voor seksuele opwinding.
... een kind dwingen of overtuigen om naakt naar hem te kijken of naar seksuele activiteiten te kijken.
... gebruikt kinderen voor pornografische doeleinden of laat ze pornografie zien.
... het genitale gebied van het kind aanraakt of haar dwingt of overhaalt om orale, anale of vaginale gemeenschap te hebben - d.w.z. haar verkracht.

Veel mensen verstaan ​​onder seksueel misbruik een gewelddadige aanval door vreemden.

Dit is echter fout!

In 90 procent van alle gevallen is de dader een zeer bekende van het kind (vb. vader, opa, buurman,...).


Seksueel misbruik ontwikkelt zich meestal langzaam en over een lange periode. Het komt zelden voor dat het "slechts" één keer voorkomt. In de regel wordt het misbruik herhaald totdat de stille hulpkreten van de kinderen worden herkend.

Seksueel misbruik is een pijnlijke psychologische en fysieke ervaring voor het slachtoffer.

Feiten over seksueel misbruik:

Recente studies tonen duidelijk aan dat  seksueel misbruik vooral in het gezin plaatsvindt.

 • Kinderen van alle sociale klassen en alle leeftijdsgroepen worden getroffen door seksueel misbruik, ook kleine kinderen en zuigelingen.
 • Seksueel misbruik wordt meestal (ruim 90%) gepleegd door mannen die de kinderen goed kennen (vader, stiefvader, broer, oom, opa, neven en nichten).
 • Seksueel misbruik ontwikkelt zich meestal langzaam en in de loop van de tijd.
 • Seksueel misbruik is niet alleen fysiek misbruik. Het kind of de jongere ontwikkelt ook ernstige psychische stoornissen. De angst, het gevoel van verlatenheid, een verstoord gevoel over het eigen lichaam, het gebroken vertrouwen, schuld en schaamte kunnen een leven lang meegaan.
 • Seksueel misbruik beïnvloedt niet alleen het leven van het getroffen kind, maar ook degenen die het dichtst bij hem staan.
 • De verantwoordelijkheid voor seksueel misbruik ligt altijd bij de dader, ongeacht de leeftijd en het gedrag van het meisje of de jongen.

 • Als kinderen over seksueel misbruik praten, vertellen ze de waarheid. Ze moeten sterke gevoelens van schaamte en schuld overwinnen voordat ze iemand in vertrouwen nemen.

 

Sources


Return to contents

Emotionele/mentale mishandeling

 

Machine vertaling

Deze vorm van misbruik is vaak heel subtiel en wordt niet als zodanig herkend. De gevolgen zijn echter niet minder verwoestend dan andere vormen van misbruik... meestal zelfs erger.Emotioneel geweld is bijvoorbeeld vernedering, spot, beledigingen, etc. Iemand het gevoel geven dat hij waardeloos is, dat hij niet geliefd is, is emotioneel geweld. Het ontkennen van genegenheid en tederheid of het onderwerpen ervan aan bepaalde voorwaarden is emotioneel misbruik. Bijvoorbeeld wanneer een kind een wens heeft en een ouder zegt: "Als je XYZ doet en niet klaagt, dan krijg je misschien iets als je het goed doet en ik ben zo aardig."Alleen gelaten, verwaarloosd of opgesloten worden is ook mentale wreedheid. ook dreigen! Vooral een kind neemt dit heel serieus, is er bang voor en zal het waarschijnlijk nooit kunnen vergeten.Een andere vorm van psychische mishandeling is wanneer het kind als partner wordt gebruikt bij problemen, geschillen moet beslechten of als speelbal moet dienen voor volwassen problemen. Kortom, elke rol waarin een persoon wordt gedwongen, is mentale mishandeling. Bij kinderen die er absoluut door overweldigd zijn, vernietigt het alle vertrouwen en belemmert het de ontwikkeling van de persoonlijkheid.


Return to contents

Seksuele intimidatie op de werkplek

 

Machine vertaling

Als een vrouw op het werk seksueel wordt lastiggevallen, bestaat de vernedering erin dat ze niet wordt aangesproken als specialist in haar competentie als beroepsvrouw, maar als object. Er zijn toezichthouders die de objectstatus die ze hun medewerkers meegeven al duidelijk maken via hun dresscode. De intimidatie kan beginnen met het feit dat de werksfeer geseksualiseerd is, dat er bijvoorbeeld herhaaldelijk opmerkingen worden gemaakt over het uiterlijk van de vrouw. De vrouw merkt duidelijk of een "compliment" waardering en erkenning uitdrukt of dat het haar vernedert en devalueert. Als ze zich verzet, wordt ze vaak belachelijk gemaakt, bijvoorbeeld door de man die de seksualisering van haar kant afdoet als een fantasie. Dit verraderlijke mechanisme werkt vooral goed wanneer: als meerdere collega's elkaar steunen bij het lastigvallen. Na verloop van tijd gaat verbaal geweld vaak gepaard met fysiek geweld. Deze kunnen er in het begin ook willekeurig uitzien en vervolgens escaleren tot verkrachting, die wordt afgedwongen door chantage of bruut fysiek geweld.


Volgen:

Het specifieke van seksuele intimidatie op het werk is dat de getroffen vrouw het moeilijk vindt om het te vermijden. Ze is in de beste situatie wanneer ze solidariteit toont met andere collega's en samen terug kan vechten tegen de pester. Als dat niet kan omdat zij de enige vrouw is wiens collega's haar niet steunen, ze zich niet kan verdedigen of omdat zichzelf verdedigen nutteloos is, kunnen er enorme gevoelens van machteloosheid, hulpeloosheid en overgeleverd zijn. De werkplek is waar we het grootste deel van de dag doorbrengen, en als die plek in een hel verandert, kunnen de gevolgen enorm zijn. Psychosomatische stresssymptomen zoals nervositeit en concentratieproblemen, slapeloosheid, eetstoornissen, lichamelijke pijn zoals hoofdpijn

 

Sources


Return to contents

Seksuele uitbuiting in afhankelijkheidsrelaties, bijvoorbeeld in psychotherapie

 

Machine vertaling

Aanvallen en misbruik komen ook vaak voor door mannen die hun professionele positie gebruiken om vrouwelijke cliënten die van hen afhankelijk zijn seksueel uit te buiten. Een dergelijke afhankelijkheid bestaat bijvoorbeeld in beroepen in de psychosociale, medische, pedagogische, pastorale, juridische en educatieve sector. Kortom, overal waar mannen met vrouwen werken, is seksuele uitbuiting mogelijk. Er zijn ook vrouwen die klanten misbruiken. Een therapeutische relatie onderscheidt zich van de bovengenoemde afhankelijkheidsrelaties. Omdat dit heel erg gaat over het werken met gevoelens, is er meestal veel emotionele nabijheid, wat belangrijk is voor het succes van de therapie. Als deze emotionele nabijheid wordt misbruikt door de therapeut die de relatie seksualiseert, dit heeft enorme schadelijke gevolgen voor de vrouw. Het misbruik begint vaak wanneer de therapeut steeds meer over zichzelf, zijn behoeften en problemen praat, en het is niet ongewoon dat hij er alles aan doet om een ​​vrouw verliefd op hem te laten worden. Elke vrouw heeft het recht om verliefd te worden op haar therapeut. Het is de verantwoordelijkheid van de therapeut om te voorkomen dat deze gevoelens werkelijkheid worden. Als hij zelf actief een geseksualiseerde sfeer creëert of geseksualiseerde handelingen laat plaatsvinden, ongeacht of hij dit legitimeert met zijn eigen verliefdheid of met schijnbare therapeutische voordelen, dan exploiteert hij de vrouw. Uitbuiting in al deze afhankelijkheidsrelaties kan ook variëren van verbale aanvallen tot bijna toevallige of zogenaamde "vriendelijke" aanrakingen tot massale,

Volgen:

Het is bijzonder vernederend om misbruikt te worden door een man die om raad, genezing, professionele ondersteuning of instructie vraagt. Vaak zijn vrouwen erg in de war en kunnen ze zelf nauwelijks geloven dat ze zijn uitgebuit onder het mom van hulp en genezing. Het niet kunnen vertrouwen op je eigen waarneming is enorm verontrustend. Vooral bij misbruik in therapie zijn vrouwen vaak zeer ambivalent tegenover de misbruiker, omdat hij haar gedurende een bepaalde periode in reële zin kan hebben gesteund. De meeste vrouwen ervaren schaamte- en schuldgevoelens over het niet eerder herkennen van het misbruik als volwassene, over het niet hebben weerstaan ​​of het niet voldoende verdedigen.

 

Sources


Return to contents

Genitale verminking

 

Machine vertaling


Wereldwijd hebben ongeveer 150 miljoen meisjes en vrouwen hun geslachtsdelen verminkt. En elk jaar worden nog eens twee miljoen meisjes het slachtoffer van deze praktijken.

Genitale verminking wordt toegepast bij 5-99% van de meisjes/vrouwen in de volgende landen:

Afrika:  Egypte, Benin, Burkina Faso, Tsjaad, Ivoorkust, Djibouti, verschillende Oost-Afrikaanse etnische groepen, Ethiopië, Eritrea, Gambia, Ghana, Guinee, Kenia, Liberia, Mali, Mauritanië, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Somalië , verschillende etnische groepen in Soedan, Tanzania, Oegandees, Zaïre.

Zuid-Arabisch schiereiland:  Oman, Jemen, Bahrein (Pers. Golf), Verenigde Arabische Emiraten.

Azië:  Indonesië (moslimgroepen op Java), India, Maleisië.

Australië:  deels onder de Aboriginals.

 

Rechtvaardigingen:

 • De natuurlijke vagina is vies en lelijk.
 • Alleen met het verwijderen van de clitoris mag het geslacht van de vrouw duidelijk vrouwelijk worden.
 • De kuisheid of maagdelijkheid van de vrouw moet worden gegarandeerd.
 • De vruchtbaarheid van vrouwen moet worden verhoogd.

Met deze rechtvaardigingen was de opname van deze vorm van geweld in de respectieve culturen gerechtvaardigd.

In feite gaat het altijd om de onderdrukking en controle van vrouwelijke seksualiteit en vruchtbaarheid in het kader van mannelijke aanspraken op macht.

Vrouwen die zelf of hun dochters verminking willen vermijden, worden als buitenstaanders behandeld en moeten rekening houden met massale represailles tot en met beroving van hun levensonderhoud.

De praktijk van genitale verminking wordt soms bewust voortgezet en ondersteund door autoriteiten zoals gemeenschapsleiders of religieuze leiders.

Volgen:

 • Veel kinderen overleven de uiterst riskante verminking niet. Ze sterven direct als gevolg van massale orgaanschade, veel bloedverlies of korte tijd later als gevolg van infecties veroorzaakt door allerlei ziekteverwekkers.De kans op overdracht van aids is zeer groot.
 • De overlevenden lijden meestal levenslang aan de catastrofale gevolgen voor de gezondheid, zoals chronische pijn en infecties, immens ongemak bij menstruatie en plassen, onvruchtbaarheid, incontinentie, verharde littekens, cysten, enz...
 • De enorm hoge moedersterfte in Afrika is onder meer direct toe te schrijven aan de verminkingspraktijken.

 

Sources


Return to contents

Gedwongen prostitutie

 

Machine vertaling

In verband met mensenhandel is gedwongen prostitutie de illegale praktijk om mensen te dwingen als prostituee te werken.

Dwang tot prostitutie kan worden uitgeoefend door fysiek of psychisch geweld, bedrog, afpersing, uitbuiting van een hachelijke situatie of uitbuiting van  de hulpeloosheid van een slachtoffer. Gedwongen prostitutie treft vooral jonge vrouwen uit Oost-Europa en Afrika, die met valse beloften naar West-Europa worden gelokt.

feiten

Het delict gedwongen prostitutie voorziet in verschillende handelingen  . Volgens artikel 232a, lid 1 van het Wetboek van Strafrecht, is eenieder die een ander verwondt, strafrechtelijk vervolgd

 • profiteren van hun persoonlijke of economische situatie of
 • profiteren van hun hulpeloosheid die gepaard gaat met het zijn in een vreemd land

Of wie

 • veroorzaakte een persoon onder de leeftijd van 21 om ofwel
  • prostitutie beginnen of
  • om seksuele handelingen te verrichten of te hebben gepleegd waarbij de persoon wordt uitgebuit.

Sinds 15 oktober 2016 worden ook de klanten van gedwongen prostituees vervolgd op grond van artikel 232a lid 6 van het Wetboek van Strafrecht. Sinds 1 oktober 2021 kunnen klanten worden gestraft als ze achteloos niet erkennen dat ze gedwongen worden tot prostitutie.

 

Sources


Return to contents

No thoughts on “Geweld tegen vrouwen en kinderen”

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.